ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
5,500تومان
1 سال
5,500تومان
1 سال
5,500تومان
1 سال
.co.ir
5,500تومان
1 سال
5,500تومان
1 سال
5,500تومان
1 سال
.net.ir
5,500تومان
1 سال
5,500تومان
1 سال
5,500تومان
1 سال
.org.ir
5,500تومان
1 سال
5,500تومان
1 سال
5,500تومان
1 سال
.ac.ir
5,500تومان
1 سال
5,500تومان
1 سال
5,500تومان
1 سال
.gov.ir
5,500تومان
1 سال
5,500تومان
1 سال
5,500تومان
1 سال
.id.ir
5,500تومان
1 سال
5,500تومان
1 سال
5,500تومان
1 سال
.sch.ir
5,500تومان
1 سال
5,500تومان
1 سال
5,500تومان
1 سال
.com
35,000تومان
1 سال
35,000تومان
1 سال
35,000تومان
1 سال
.co
88,000تومان
1 سال
88,000تومان
1 سال
88,000تومان
1 سال
.ca
103,500تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
103,500تومان
1 سال
.in
44,000تومان
1 سال
44,000تومان
1 سال
44,000تومان
1 سال
.academy
99,500تومان
1 سال
99,500تومان
1 سال
99,500تومان
1 سال
.company
60,000تومان
1 سال
60,000تومان
1 سال
60,000تومان
1 سال
.info
44,000تومان
1 سال
44,000تومان
1 سال
44,000تومان
1 سال
.me
58,000تومان
1 سال
58,000تومان
1 سال
58,000تومان
1 سال
.mobi
66,000تومان
1 سال
66,000تومان
1 سال
66,000تومان
1 سال
.net
40,000تومان
1 سال
40,000تومان
1 سال
40,000تومان
1 سال
.net.co
45,000تومان
1 سال
45,000تومان
1 سال
45,000تومان
1 سال
.name
35,000تومان
1 سال
35,000تومان
1 سال
35,000تومان
1 سال
.news
65,000تومان
1 سال
65,000تومان
1 سال
65,000تومان
1 سال
.online
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
.org
48,000تومان
1 سال
48,000تومان
1 سال
48,000تومان
1 سال
.pm
31,000تومان
1 سال
31,000تومان
1 سال
31,000تومان
1 سال
.pro
50,000تومان
1 سال
50,000تومان
1 سال
50,000تومان
1 سال
.pw
38,000تومان
1 سال
38,000تومان
1 سال
38,000تومان
1 سال
.ru
68,000تومان
1 سال
60,500تومان
1 سال
60,500تومان
1 سال
.services
92,000تومان
1 سال
92,000تومان
1 سال
92,000تومان
1 سال
.site
91,000تومان
1 سال
91,000تومان
1 سال
91,000تومان
1 سال
.space
31,000تومان
1 سال
31,000تومان
1 سال
229,000تومان
1 سال
.sx
103,500تومان
1 سال
103,500تومان
1 سال
103,500تومان
1 سال
.tel
44,000تومان
1 سال
44,000تومان
1 سال
44,000تومان
1 سال
.tv
100,500تومان
1 سال
229,000تومان
1 سال
100,500تومان
1 سال
.us
32,000تومان
1 سال
32,000تومان
1 سال
32,000تومان
1 سال
.ws
117,000تومان
1 سال
156,500تومان
1 سال
156,500تومان
1 سال
.nom.co
46,000تومان
1 سال
46,000تومان
1 سال
46,000تومان
1 سال
.it
31,000تومان
1 سال
31,000تومان
1 سال
31,000تومان
1 سال
.bz
162,000تومان
1 سال
162,000تومان
1 سال
162,000تومان
1 سال
.biz
40,500تومان
1 سال
40,500تومان
1 سال
40,500تومان
1 سال
.be
34,000تومان
1 سال
34,000تومان
1 سال
34,000تومان
1 سال
.au
0تومان
1 سال
N/A
69,000تومان
1 سال
.asia
47,000تومان
1 سال
84,500تومان
1 سال
47,000تومان
1 سال
.at
52,000تومان
1 سال
N/A
52,000تومان
1 سال
.ae
316,500تومان
1 سال
316,500تومان
1 سال
316,500تومان
1 سال
.xxx
256,500تومان
1 سال
256,500تومان
1 سال
256,500تومان
1 سال
.xyz
41,000تومان
1 سال
41,000تومان
1 سال
41,000تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains