هاست دایرکت ادمین

هاست لینوکس دایرکت ادمین نامحدود
  • نامحدود فضای دیسک
  • نامحدود ترافیک ماهیانه
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ادان دامنه
  • نامحدود بانک اطلاعاتی
  • لینوکس سیستم عامل
  • بلی نصب رایگان اسکریپت
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • روزانه بکاپ گیری
  • نامحدود ساب دامین
  • 99% آپتایم
هاست لینوکس دایرکت ادمین تیتانیوم
  • 500 مگابایت فضای دیسک
  • 8 گیگ ترافیک ماهیانه
  • 1 عدد پارک دامین
  • ندارد ادان دامنه
  • نامحدود بانک اطلاعاتی
  • لینوکس سیستم عامل
  • بلی نصب رایگان اسکریپت
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • روزانه بکاپ گیری
  • نامحدود ساب دامین
  • 99% آپتایم
هاست لینوکس دایرکت ادمین برنزی
  • 1 گیگ فضای دیسک
  • 15 گیگ ترافیک ماهیانه
  • 3 عدد پارک دامین
  • 1 عدد ادان دامنه
  • نامحدود بانک اطلاعاتی
  • لینوکس سیستم عامل
  • بلی نصب رایگان اسکریپت
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • روزانه بکاپ گیری
  • نامحدود ساب دامین
  • 99% آپتایم
هاست لینوکس دایرکت ادمین نقره ای
  • 2 گیگ فضای دیسک
  • 20 گیگ ترافیک ماهیانه
  • 5 عدد پارک دامین
  • 3 عدد ادان دامنه
  • نامحدود بانک اطلاعاتی
  • لینوکس سیستم عامل
  • بلی نصب رایگان اسکریپت
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • روزانه بکاپ گیری
  • نامحدود ساب دامین
  • 99% آپتایم
هاست لینوکس دایرکت ادمین طلایی
  • 5 گیگ فضای دیسک
  • 50 گیگ ترافیک ماهیانه
  • نامحدود پارک دامین
  • 5 عدد ادان دامنه
  • نامحدود بانک اطلاعاتی
  • لینوکس سیستم عامل
  • بلی نصب رایگان اسکریپت
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • روزانه بکاپ گیری
  • نامحدود ساب دامین
  • 99% آپتایم
هاست لینوکس دایرکت ادمین یاقوت
  • 10 گیگ فضای دیسک
  • 100 گیگ ترافیک ماهیانه
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ادان دامنه
  • نامحدود بانک اطلاعاتی
  • لینوکس سیستم عامل
  • بلی نصب رایگان اسکریپت
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • روزانه بکاپ گیری
  • نامحدود ساب دامین
  • 99% آپتایم
هاست لینوکس دایرکت ادمین الماس
  • 20 گیگ فضای دیسک
  • 200 گیگ ترافیک ماهیانه
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ادان دامنه
  • نامحدود بانک اطلاعاتی
  • لینوکس سیستم عامل
  • بلی نصب رایگان اسکریپت
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • روزانه بکاپ گیری
  • نامحدود ساب دامین
  • 99% آپتایم