نمایندگی دایرکت ادمین

نمایندگی حرفه ای نامحدود دایرکت ادمین

فضا نامحدود
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
تعداد ساخت اکانت نامحدود
دی ان اس اختصاصی
بک آپ گیری روزانه
مجهز به آنتی شلر و اسکنر قدرتمند CXS
کنترل پنل محبوب دایرکت ادمین
هارد SSD

نمایندگی دایرکت ادمین برنزی

فضا 10 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
دارای DNS اختصاصی
تمامی امکانات نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
مجهز به آنتی شلر و اسکنر قدرتمند CXS
هارد پرسرعت SSD
بکاپ گیری روزانه
انتقال تمامی سایتها در چند دقیقه بصورت رایگان
تحویل به صورت خودکار

نمایندگی دایرکت ادمین نقره ای

فضا 20 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
دارای DNS اختصاصی
تمامی امکانات نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
مجهز به آنتی شلر و اسکنر قدرتمند CXS
هارد پرسرعت SSD
بکاپ گیری روزانه
انتقال تمامی سایتها در چند دقیقه بصورت رایگان
تحویل به صورت خودکار

نمایندگی دایرکت ادمین طلایی

فضا 30 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
دارای DNS اختصاصی
تمامی امکانات نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
مجهز به آنتی شلر و اسکنر قدرتمند CXS
هارد پرسرعت SSD
بکاپ گیری روزانه
انتقال تمامی سایتها در چند دقیقه بصورت رایگان
تحویل به صورت خودکار