هاست سی پنل

هاست لینوکس سی پنل نامحدود
 • نامحدود فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامنه
 • نامحدود بانک اطلاعاتی
 • لینوکس سیستم عامل
 • بلی نصب رایگان اسکریپت
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامین
 • 99% آپتایم
هاست لینوکس سی پنل تیتانیوم
 • 500 مگابایت فضای دیسک
 • 8 گیگ ترافیک ماهیانه
 • 1 عدد پارک دامین
 • ندارد ادان دامنه
 • نامحدود بانک اطلاعاتی
 • لینوکس سیستم عامل
 • بلی نصب رایگان اسکریپت
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامین
 • 99% آپتایم
هاست لینوکس سی پنل برنزی
 • 1 گیگ فضای دیسک
 • 15 گیگ ترافیک ماهیانه
 • 3 عدد پارک دامین
 • 1 عدد ادان دامنه
 • نامحدود بانک اطلاعاتی
 • لینوکس سیستم عامل
 • بلی نصب رایگان اسکریپت
 • سی پل کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامین
 • 99% آپتایم
هاست لینوکس سی پنل نقره ای
 • 2 گیگ فضای دیسک
 • 20 گیگ ترافیک ماهیانه
 • 5 عدد پارک دامین
 • 3 عدد ادان دامنه
 • نامحدود بانک اطلاعاتی
 • لینوکس سیستم عامل
 • بلی نصب رایگان اسکریپت
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامین
 • 99% آپتایم
هاست لینوکس سی پنل طلایی
 • 5 گیگ فضای دیسک
 • 50 گیگ ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 عدد ادان دامنه
 • نامحدود بانک اطلاعاتی
 • لینوکس سیستم عامل
 • بلی نصب رایگان اسکریپت
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامین
 • 99% آپتایم
هاست لینوکس سی پنل یاقوت
 • 10 گیگ فضای دیسک
 • 100 گیگ ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامنه
 • نامحدود بانک اطلاعاتی
 • لینوکس سیستم عامل
 • بلی نصب رایگان اسکریپت
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامین
 • 99% آپتایم
هاست لینوکس سی پنل الماس
 • 20 گیگ فضای دیسک
 • 200 گیگ ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامنه
 • نامحدود بانک اطلاعاتی
 • لینوکس سیستم عامل
 • بلی نصب رایگان اسکریپت
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامین
 • 99% آپتایم